ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്തനങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം?

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്തനങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം?

സ്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഭംഗി കൂട്ടാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ സ്തനങ്ങള്‍ അഥവാ സിലിക്കണ്‍ സ്തനങ്ങള്‍ ഏറേ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ. എം.ഡി ആന്‍ഡേഴ്‌സണ്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്‍റര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് സിലിക്കണ്‍ ഇംപ്ലാൻ്റേഷൻ സ്ത്രീകളിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത്. 

ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. ഒരു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ജെല്ല് നിറച്ചാണ് സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാൻ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്തനങ്ങൾ പുന‍ർ നി‍ർമ്മിക്കാനും വലിപ്പം കൂട്ടാനുമായി സാലിയൻ ഇംപ്ലാൻ്റേഷനും നടത്താറുണ്ട്. യഥാ‍ർത്ഥ സ്തനത്തിൻ്റെ സമാനമായ അനുഭവം തരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ പേരും സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാൻ്റേഷനാണ് നടത്താറുള്ളത്. 
ഇത്തരം ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ ചാപിള്ളകളാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതാലാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസ‍ർ സാധ്യത എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. ആമവാതം, സ‍ർജറി ചെയ്തയിടത്തിന് ചുറ്റുമായി ക്യാപ്സുലാ‍ർ കൺസ്ട്രഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയരായ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടെത്തി.