ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ചോക്ക്‌ളേറ്റ് വിപണിയില്‍

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ചോക്ക്‌ളേറ്റ് വിപണിയില്‍

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ചോക്ക്ളേറ്റ് വിപണിയില്‍ എത്തി. എഫ്.എം.സി.ജി. കമ്പനിയായ ഐ.ടി.സിയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ചോക്ലേറ്റ് വിപണിയിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐ.ടി.സി.യുടെ പ്രീമിയം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രാന്‍ഡായ ‘ഫാബെല്ല്‌ലെ എക്‌സ്‌ക്വിസിറ്റ്’ ആണ് വില കൂടിയ ഈ ചോക്ലേറ്റ് വിപണിയില്‍ എത്തിച്ചത്. ഏകദേശം 4.3 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ വില.

ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ബ്രാന്‍ഡ് സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഫാബെല്ലെയിലൂടെ ഐ.ടി.സി. ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓര്‍ഡറിന് അനുസരിച്ചാണ് ചോക്ലേറ്റ് ലഭ്യമാകുക. ബുധനാഴ്ച മുതലാണ് ഇത് ലഭിക്കുക.

അപൂര്‍വ രുചിക്കൂട്ടുകളും ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച കൊക്കോയും ചേര്‍ത്താണ് ചോക്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ചോക്ലേറ്റ് അഭിരുചി കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കൈകൊണ്ട് തടിയില്‍ തീര്‍ത്ത ബോക്സിലാണ് ചോക്ലേറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഈ ബോക്സിനുള്ളില്‍ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 15 ചോക്ലേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാകുക.