കോവിഡ് രൂക്ഷമാകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് 144

കോവിഡ്  രൂക്ഷമാകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് 144

കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തിയതി രാവിലെ മുതൽ ഒക്ടോബർ 31-ാം തിയതി വരെ നിരോധിച്ചു. സിആർപിസി 144 പ്രകാരമാണ് നിരോധനം. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടുമാർക്ക് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം