കടല്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എങ്ങോട്ട് ?

കടല്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എങ്ങോട്ട് ?

മനുഷ്യര്‍ പുറം തള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മാലിന്യങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചെന്നെത്തുന്നത് സമുദ്രത്തിലേക്കാണ്.എന്നാല്‍ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്‍റെ ഒരു ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ അവിടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് മുന്‍പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ എവിടേക്ക് പോകുന്നു ?

ഇത്ര നാളും ഇങ്ങനെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് കടലിന്‍റെ അടിത്തട്ടുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക് അറിയാതെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ജീവികളിലും ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴാണ് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം ഗവേഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്. കടലിലേക്ക് തള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു അളവ് കരയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഗവേഷകരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇവയെല്ലാം തന്നെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും തീരമേഖലകളിലെ ചെടികളിലുമായി കുന്നു കൂടി കിടക്കുകയാണ്.

സമുദ്രങ്ങളിലേക്കെത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിന്‍റെ 90 ശതമാനവും ലിറ്റോറല്‍ സോണ്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കരയില്‍ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയുള്ള സമുദ്രമേഖലയെ ആണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ലിറ്റോറല്‍ സോണ്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏറ്റവുമധികം മാലിന്യങ്ങള്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന മേഖല ആയതിനാലാണ് ലിറ്റോറല്‍ സോണ്‍ അഥവാ മാലിന്യ മേഖല എന്ന പേര് ഈ പ്രദേശത്തിന് ലഭിച്ചതും. പ്രത്യേകിച്ചും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടുത്തുള്ള തീരമേഖലകളിലും, കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ എത്തുന്ന തീരമേഖലകളിലും ഇത്തരത്തില്‍ മാലിന്യ കൂമ്പാരം കടല്‍തീരത്തടിയുന്നത് കൂടുതലാണ്. 

തീരമേഖലയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ ഭക്ഷണമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കടലിലും കരയിലും ഉള്ള ജീവികള്‍ അകത്താക്കാറുണ്ട്.കടല്‍പക്ഷികളും മറ്റും ഏറ്റവുമധികം പ്ലാസ്റ്റിക് ഭക്ഷിക്കുന്നത് തീരമേഖലയില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ്.കടലിലേക്ക് ഏറ്റവുമധികം മാലിന്യം എത്തിപ്പെടുന്നത് തീരപ്രദേശങ്ങള്‍ വഴിയാണ്. കപ്പല്‍ മൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും മാര്‍ഗത്തിലും കടലിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് എത്തുന്നത് വളരെ ചെറിയ അളവില്‍ മാത്രമാണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നടപ്പിലാക്കായാല്‍ കടലിലെ മലിനീകരണം വലിയ തോതില്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. കാന്‍ബറയില്‍ നടന്ന ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് സമ്മേളനത്തിലാണ് സമുദ്രത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ പ്രബന്ധം അവതരിക്കപ്പെട്ടത്.