ദൃശ്യചാരുതയുമായി ആനക്കയം

 ദൃശ്യചാരുതയുമായി ആനക്കയം

പെരിയാറിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം വരെ പലതവണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'കേരളത്തിന്റെ ലൈഫ് ലൈൻ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന പെരിയാർ  ഒഴുകുന്ന ഭൂപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടംപുഴയിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞു  അനക്കയത്ത് എത്തിയാൽ വശ്യമനോഹര കാഴ്ചകൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കധികം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒഴിവ് സമയം കുടംബവുമൊത്ത്  ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റിയിടമാണ് ആനക്കയം. പെരിയാറിന്റെ വശ്യതയിൽ  അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഒരു കുളിയും പാസ്സാക്കാം. അനക്കയത്തെ പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ ശോഭ ആരെയും ആകർഷിക്കും.
എറണാകുളത്തുനിന്നും മുവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം തട്ടേക്കാട് കുട്ടംപുഴ വഴി ഇവിടേയ്ക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസത്തെ വിനോദയാത്രയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആനക്കയം നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്.