വിവാദ വ്യവസായി  മെഹുൽ ചോക്സിക്ക്  ജാമ്യം 

ആന്റിഗ്വയിൽ നിന്ന് ക്യൂബയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ചോക്സി ഡൊമിനിക്കയിൽ മെയ് 23ന് പിടിയിലാകുന്നത്. ചോക്സിക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ ലുക്ക്‌ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
 | 
mehul choksi
ബന്ധു നീരവ് മോദിയുമായി ചേർന്ന് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 13500 കോടി വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ചോക്സി.
 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ വ്യവസായി മെഹുൽ ചോക്‌സിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച്‌ ഡൊമിനിക്കൻ കോടതി. ബന്ധു നീരവ് മോദിയുമായി ചേർന്ന് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് 13500 കോടി വായ്പയെടുത്ത് മുങ്ങിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ചോക്സി.ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ്. ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ആന്റിഗ്വയിലേക്ക് പോകാൻ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ആന്റിഗ്വയിൽ നിന്ന് ക്യൂബയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ചോക്സി ഡൊമിനിക്കയിൽ മെയ് 23ന് പിടിയിലാകുന്നത്. ചോക്സിക്കെതിരെ ഇന്റർപോൾ ലുക്ക്‌ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.