പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്നത് വിലക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ; ലംഘിച്ചാൽ 5 വർഷം ജയിൽ 

മെയ് മൂന്ന് മുതൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും,
 | 
പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്നത് വിലക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ; ലംഘിച്ചാൽ 5 വർഷം ജയിൽ

പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിവരുന്നത് വിലക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയ . നിയലംഘനം നടത്തുന്നവർക്ക് പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സർക്കാർ.

തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകി ഓസ്‌ട്രേലിയ പുറപ്പെടുവിച്ച താൽക്കാലിക അടിയന്തര തീരുമാനം.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് -19 കേസുകളും മരണങ്ങളും വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ തടയുന്നതിനുള്ള കർശന നടപടി.

മെയ് മൂന്ന് മുതൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, യാത്രാ നിരോധനം ലംഘിക്കുന്നത് പിഴയും അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും അനുഭവികേണ്ടിവരുന്ന കുറ്റമാണെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഗ്രെഗ് ഹണ്ട് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.