അറഫാ സംഗമം ഇന്ന് 

അറഫാ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി ഹാജിമാരെല്ലാം പ്രഭാത നമസ്‌കാരത്തിനു ശേഷം മിനായില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടും. നമിറ പള്ളിയില്‍ നടക്കുന്ന നമസ്‌കാരത്തിനും, ഹജ്ജ് വാര്‍ഷിക പ്രഭാഷണത്തിനും ശേഷം ഹാജിമാര്‍ അറഫയില്‍ കഴിയും.
 | 
hajj

മിന: ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങായ അറഫാ സംഗമം ഇന്ന്. ഉച്ചയ്ക്കാണ് അറഫാ സംഗമം. തീര്‍ഥാടകര്‍ അറഫയില്‍ സംഗമിക്കുന്നതോടെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരായി പരിഗണിക്കും. എങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന കര്‍മങ്ങള്‍ കൂടി ഹാജിമാര്‍ നിര്‍വഹിക്കും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണ് ഇത്തവണ ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുന്നത്.

അറഫാ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി ഹാജിമാരെല്ലാം പ്രഭാത നമസ്‌കാരത്തിനു ശേഷം മിനായില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടും. നമിറ പള്ളിയില്‍ നടക്കുന്ന നമസ്‌കാരത്തിനും, ഹജ്ജ് വാര്‍ഷിക പ്രഭാഷണത്തിനും ശേഷം ഹാജിമാര്‍ അറഫയില്‍ കഴിയും.

പിന്നീട് സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കുന്നതോടെ അറഫയില്‍ നിന്ന് മുസ്ദലിഫയിലേക്ക് പോകും. മുസ്ദലിഫയില്‍വെച്ച് മഗ്രിബ് ഇഷാ നമസ്‌കാരങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് നിര്‍വഹിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഭാതത്തില്‍ വീണ്ടും മിനായില്‍ എത്തി് ജംറയില്‍ കല്ലേറു കര്‍മം ചെയ്യാനായി ചെറുകല്ലുകള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും.