ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 23.51 കോടിയാക്കി ഉയര്‍ത്തി 

80:20 അനുപാതത്തില്‍ നല്‍കിയിരുന്നപ്പോള്‍ ഒന്നരക്കോടിയോളം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനും ആറരക്കോടിയോളം രൂപ മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.
 | 
SCHOLORSHIP

തിരുവനന്തപുരം: ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക 23.51 കോടിയാക്കി ഉയര്‍ത്തി. 8് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പുകളാണ് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ ഡയറക്ടറേറ്റ് നല്‍കുന്നത്. ഇതുവരെ ഇതിനായി 17.31 കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഇത് 23.51 കോടിയായി സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ത്തി. 80:20 അനുപാതത്തില്‍ നല്‍കിയിരുന്നപ്പോള്‍ ഒന്നരക്കോടിയോളം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനും ആറരക്കോടിയോളം രൂപ മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ മുസ്ലീം വിഭാഗത്തിനുള്ള ഈ വിഹിതം കുറയാതിരിക്കാനായി സര്‍ക്കാര്‍ സി.എച്ച്. സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് എട്ടുകോടിയില്‍ നിന്ന് പത്തുകോടിയാക്കി ഉയര്‍ത്തി. മുസ്ലീം വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നിലവില്‍ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ ജെ.ബി. കോശി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വരുന്നതുവരെ ന്യൂനപക്ഷ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് ഈ രീതിയില്‍ തന്നെ തുടരാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആറരക്കോടി രൂപ തന്നെ ലഭിക്കും. ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനുള്ള വിഹിതം ഒന്നരക്കോടിയില്‍ നിന്ന് നാലരക്കോടിയായി ഉയരും.

കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പഠിക്കാന്‍ സച്ചാര്‍ കമ്മിഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 2007-ല്‍ അന്നത്തെ എല്‍.ഡി.എഫ്. സര്‍ക്കാര്‍ പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. ഈ സമിതി നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതില്‍ മുസ്ലിം പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായിരുന്നു മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിരുന്നത്.