പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം ; രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് നാളെ 
 

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും ലോക്ക്ഡൗൺ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾക്കും ബജറ്റ് മുൻഗണന നൽകും
 | 
bala gopal

രണ്ടാമത്തെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നാളെ അവതരിപ്പിക്കും. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലം മൂലം   നികുതി വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടായ വൻ ഇടിവ് മറികടക്കാൻ പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ വെല്ലുവിളി. സംസ്ഥാനം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്.

 കെഎൻ ബാലഗോപാൽ നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന  ബജറ്റ് ജനുവരി 15 ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. തോമസ് ഐസക് മൂന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവസാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് പകുതി സമയം മാത്രം എടുത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും  ബാലഗോപാൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുക .

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനും ലോക്ക്ഡൗൺ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾക്കും ബജറ്റ് മുൻഗണന നൽകും. വാക്സിൻ വാങ്ങാൻ പണം നീക്കിവയ്ക്കും. കടൽ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് തീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം.

ഈ വർഷം 36,800 കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കാനാണ് നീക്കം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ ചെലവുകളുടെ കുത്തനെ ഉയർച്ചയാണ് സർക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ നികുതി ഉയർത്തുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരുടെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ച പകർച്ചവ്യാധി സമയത്ത് നികുതി ഉയർത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അധിക വരുമാനത്തിനായി കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധനമന്ത്രിയുടെ ഏക പോംവഴി.