പൊടിഞ്ഞു പോകും ..! ഓണകിറ്റിൽ നിന്നും  ബിസ്ക്കറ്റും പുറത്ത് 

നേരത്തേ, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മാറ്റിയാണ് ക്രീം ബിസ്‌ക്കറ്റ് ആക്കിയത്.
 | 
kit
തിരുവനന്തപുരം: ഓണത്തിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്‌പെഷ്യൽ കിറ്റിൽ നിന്ന് ക്രീം ബിസ്‌ക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി. നേരത്തേ, ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് മാറ്റിയാണ് ക്രീം ബിസ്‌ക്കറ്റ് ആക്കിയത്.ബിസ്‌ക്കറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഓണക്കിറ്റിൽ ക്രീം ബിസ്‌കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. 
ഓണത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു വിഭവം എന്ന നിലയിലാണ് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന നിർദേശം ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു മാസത്തോളം നീളുന്ന വിതരണ പ്രക്രിയക്ക് ഇടയിൽ ചോക്ലേറ്റ് അലിഞ്ഞുപോകുമെന്നതിനാൽ ഇത് പിന്നീട് ക്രീം ബിസ്‌കറ്റ് ആക്കുകയായിരുന്നു.ക്രീം ബിസ്‌കറ്റ് എന്ന നിർദേശം മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളിയതോടെ ഈ വർഷം ഓണത്തിന് 16 ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കിറ്റാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുകയെന്ന് ഉറപ്പായി.