കോവിഡ് ആശങ്ക; കൊങ്കൺ റൂട്ടിൽ കൂട്ടത്തോടെ   ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

 | 
കോവിഡ് ആശങ്ക; കൊങ്കൺ റൂട്ടിൽ കൂട്ടത്തോടെ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി
കോവിഡ് വ്യാപകമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ റൂട്ടിലെ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ: ഏപ്രിൽ 28 മുതൽ കർമാലി- മുംബൈ സി.എസ്.എം.ടി തേജസ് സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ മുംബൈ-സി.എസ്.എം.ടി-കർമാലി തേജസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ‚ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-മഡ്ഗാവ് റിസർവ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ്, ഏപ്രിൽ 29 മുതൽ മംഗളൂരു സെൻട്രൽ-ലോക്മാന്യ തിലക് ഡെയിലി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ലോക്മാന്യ തിലക്-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ ഡെയിലി സൂപ്പർ ഫാ സ്റ്റ്, ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ മഡ്‌ഗാവ്-മംഗളൂരു സെൻട്രൽ റിസർവ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ്, ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ നിസാമുദ്ദീൻ-മഡ്ഗാവ് രാജധാനി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബൈവീക്കിലി, മേയ് രണ്ടുമുതൽ മഡ്‌ഗാവ്- നിസാമുദ്ദീൻ രാജധാനി ബൈവീക്കിലി.