"കോവിഡ് വാക്സിൻ പൊതുമുതൽ" എന്തു കൊണ്ട് രണ്ട് വില?  കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി 

നിരക്ഷരർ എങ്ങനെയാണ് കൊവിൻ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു० കോടതി 
 | 
"കോവിഡ് വാക്സിൻ പൊതുമുതൽ" എന്തു കൊണ്ട് രണ്ട് വില? കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

കൊവിഡ് വാക്സിൻ പൊതുമുതലാണെന്നും വാക്സിന് എന്തിനാണ് രണ്ടുവില നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചോദിച്ചു. വാക്സിൻ കൈപറ്റുന്നത് കേന്ദ്രമായാലും സംസ്ഥാനമാ‍യാലും എന്താണ് വ്യത്യാസമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാരിന്‍റെ ധനസഹായത്തോടെയാണ് വാക്സിൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വാക്സിനെ പൊതുമുതലായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. വാക്സിന് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള വില ഈടാക്കുന്നത്, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലർ പരിഗണിക്കപ്പെടാനും ചിലർ അവഗണിക്കപ്പെടാനും ഇടയാക്കും

നിരക്ഷരർ എങ്ങനെയാണ് കൊവിൻ ആപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്‍റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തവരുടെ വാക്സിനേഷന് എന്താണ് സംവിധാനമുള്ളത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ കോടതി ഉന്നയിച്ചു. കൊവിൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ചോദിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് വ്യക്തമാക്കി.