ടാറ്റു കുത്തൽ   ഇനി എളുപ്പമാകില്ല ; ദാ.. ഇതൊക്കെ വേണം 

 | 
tattu

ടാറ്റുകൾ ഇനി പഴയ പോലെ എളുപ്പമാകില്ല .ടാറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും സ്റ്റുഡിയോകൾക്കും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കാൻ തീരുമാനം. ടാറ്റൂവിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പരാതികളെ മുൻനിർത്തിയാണ് തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ സമയ പരിധിയുണ്ട്. ടാറ്റൂ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം വേണം .

  1. കൂടാതെ ഡിസ്പോസിബിൾ സൂചികളും ട്യൂപുകളും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
  2. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ, ജില്ലാ അനലിറ്റിക് ലാബ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എന്നിവർ അടങ്ങിയ നാലംഗ സമിതി ആയിരിക്കും ലൈസൻസ് നൽകുക.
  3. തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി.
  4. ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ യോഗ്യത, പരിശീലനം, പ്രവൃത്തിപരിചയം, എന്നിവ തെളിയിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഹാജരാക്കണം.
  5. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടമാർ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തണം.
  6. ഉത്സവപ്പറമ്പുകളുടെ മറ്റും ടാറ്റൂവിന് വേണ്ടി ഒരേ സൂചി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം.