ദുരിതാശ്വാസ സഹായവാഹനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ടോള്‍ ഈടാക്കില്ല

ദുരിതാശ്വാസ സഹായവാഹനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ടോള്‍ ഈടാക്കില്ല

 പാലിയേക്കര ടോള്‍പ്ലാസയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ടോള്‍ ഈടാക്കില്ല. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എസ്. ഷാനവാസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന റവന്യൂ അധികൃതരുടെയും ടോള്‍ കമ്പനിയുടെയും യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനമായത്. അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് ടോള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ടോള്‍ബൂത്തിലെ ക്യൂവില്‍ നില്‍ക്കാതെ ഈ വാഹനങ്ങള്‍ വേഗം കടത്തിവിടണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയ മേഖലകളിലേക്ക് സഹായവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നവരും ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സാധനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളും ടോള്‍ ബൂത്തിലൂടെ പല തവണ കടന്നു പോകേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. ഈ അടിയന്തിര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.