എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭം

എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്നുമുതല്‍ ആരംഭം

എസ്.എസ്.എല്‍.സി/ ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍സി/എ.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷകള്‍ ഇന്ന് തുടങ്ങും.എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് 2923 കേന്ദ്രങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപിലെ ഒമ്പതും ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെ ഒമ്പതും കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 4,35,142 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ റഗുലര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പരീക്ഷയെഴുതും.

ഇതില്‍ 2,22,527 ആണ്‍കുട്ടികളും 2,12,615 പെണ്‍കുട്ടികളുമാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലെ 1,42,033 കുട്ടികളും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ 2,62,125 കുട്ടികളും അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ 30,984 കുട്ടികളും. ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ 495 കുട്ടികളും ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയില്‍ 682 പേരും പരീക്ഷയെഴുതുന്നു. പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ ന്യൂ സ്‌കീമില്‍ (പി.സി.എന്‍.) 1867 പേരും ഓള്‍ഡ് സ്‌കീമില്‍ (പി.സി.ഒ.) 333 പേരും പരീക്ഷയെഴുതും.

മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്, 27,436 പേര്‍. ഏറ്റവും കുറച്ചുപേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലാണ്, 2114 പേര്‍.

ടി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. വിഭാഗത്തില്‍ ഇത്തവണ 48 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 3212 പേരാണ് പരീക്ഷയെഴുതുന്നത്. 2957 ആണ്‍കുട്ടികളും 255 പെണ്‍കുട്ടികളും.

എ.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു പരീക്ഷാകേന്ദ്രമാണുള്ളത്. ചെറുതുരുത്തി കലാമണ്ഡലം ആര്‍ട്‌സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍. 82 പേര്‍ പരീക്ഷയെഴുതും.