ഐസ് ക്രീമിൽ വ്യത്യസ്തൻ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം

ഐസ് ക്രീമിൽ വ്യത്യസ്തൻ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം

ചേരുവകൾ 

പഴുത്ത മാങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തത് - 1കപ്പ്‌ 

ഹെവി ക്രീം - 1കപ്പ്‌

കണ്ടൻസ്ട് മിൽക്ക് -3/4 cup 

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

ഹെവി ക്രീം നന്നായി അടിച്ച് ക്രീം ആക്കുക, ഇതിലേക് കണ്ടൻസ്ട് മിൽക്ക് 
ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ്‌ ചെയുക ഇതിലേക് മംഗോ പൾപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്നൂടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത് അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വക്കുക,2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ മിക്സ്‌ ഒന്നുടെ നന്നായി സ്പൂണ്‍ കൊണ്ട് 
മിക്സ്‌ ചെയ്യണം,വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വച്ച് 5 മണിക്കൂർ കഴിയുബ്ബോൾ ഐസ് ക്രീം റെഡി