തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് കളക്ടർ ; പക്ഷെ

തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രനെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് കളക്ടർ ; പക്ഷെ

തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ ആരോഗ്യ ക്ഷമത അനുകൂലമാണെങ്കിൽ തൃശൂർ പൂര വിളംബരത്തിന് എഴുന്നളളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ടി.വി അനുപമ. വിദഗ്ധ
സംഘം തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ ആരോഗ്യക്ഷമത നാളെ പരിശോധിക്കുമെന്നും തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ പൂരവിളംബരത്തിന് ഒന്നരമണിക്കൂർ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണണങ്ങളോടെയാകും ഇതിനുള്ള അനുമതി നൽകുകയെന്നും ആന നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുമെന്നും കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പൂര വിളംബരത്തിന് തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൂര വിളംബരത്തിനു മാത്രം തെച്ചിക്കോട്ട്കാവ് രാമചന്ദ്രനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. സർക്കാർ എല്ലാ സുരക്ഷയൊരുക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ വിളംബരത്തിന് മാത്രമായി ആവശ്യമെങ്കിൽ തെച്ചിക്കോട്ട് കാവ് രാമചന്ദ്രനെ എഴുന്നള്ളിക്കാമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സർക്കാരിന് നേരത്തെ നിയമോപദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. കർശന സുരക്ഷകളോടെ വേണം എഴുന്നള്ളിക്കാനെന്നും മുൻ കരുതലെടുക്കണമെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത്തരങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുതെന്നും നിയമോപദേശത്തിൽ എജി പറഞ്ഞിരുന്നു.